kwietnia 21, 2022

Podstawowe definicje



WIEDZA TAJEMNA


,,Wiedza tajemna wykładana w starożytnych świątyniach podzielona była na cztery wielkie odłamy.
Poznawanie istot i sił żywiołowych, czyli Alchemia.
Poznawanie sił astralnych, czyli Magia.
Poznawanie sil ukrytych człowieka, czyli Psychologia.
Wreszcie, badanie sił Niebios i ich stosunków, czyli Teurgia.
Każdy z tych odłamów zawierał specjalne podziały. W naszych czasach odnaleziono szczątki tych praktyk, które profani stosują pod mianem: Magnetyzmu, Hipnotyzmu, Spirytyzmu, Telepsychizmu, Telepatii, Psychometrii i Czarodziejstwa." ~ cytat z książki "Wiedza magów i jej zastosowania teoretyczne i praktyczne" autorstwa Papusa z 1908 roku. 

OKULTYZM 


Nazywany wiedzą tajemną. Według Glossarjusza Okultyzmu jest to ezoteryzm, parapsychologia, wiedza tajemna, hermetyczna. Pod mianem okultyzmu należy rozumieć ogół nauk, których zadaniem jest prowadzenie badań tajemnych sił przyrody i człowieka. Okultyzm nie przeczy istnieniu świata duchów, jednak szuka źródeł zjawisk przede wszystkim w ukrytych w człowieku siłach psychicznych.

Wiele źródeł podaje, że okultyzm można podzielić na różne działy lub praktyki. 
Niektóre z nich to:
Gnoza – wiedza tajemna o Bogu i świecie oparta na objawieniu lub doświadczeniu mistycznym.
Magia – sztuka wpływania na rzeczywistość za pomocą sił nadprzyrodzonych lub ukrytych praw natury.
Mistyka – dążenie do bezpośredniego zjednoczenia z Bogiem lub Absolutem przez kontemplację, modlitwę lub ekstazę.
Alchemia – nauka badająca prawa przyrody na niższych poziomach bytu i dążąca do przemiany materii i ducha.
Filozofia hermetyczna – synonim okultystycznej filozofii opartej na pismach Hermesa Trismegistosa i łączącej elementy egipskiej, greckiej i orientalnej wiedzy tajemnej.
Metafizyka – nauka o bycie, istocie i przyczynach rzeczy.

ROZWÓJ DUCHOWY

Rozwój duchowy to świadome działanie, którego celem jest poznawanie i kształtowanie swojej prawdziwej natury. Oznacza proces wewnętrznych przemian prowadzących do jak najlepszego zrozumienia istoty całego wszechświata i wszystkich znajdujących się w nim rzeczy. Rozwój duchowy związany jest przede wszystkim z rozwojem świadomości, zarówno samego siebie, jak i otaczającego świata.

Jeśli chcesz nad nim pracować, musisz przede wszystkim przygotować się na długą i trudną pracę nad sobą. Tu nie ma drogi na skróty. Żaden rozreklamowany kurs czy książka nie zapewnią odpowiedniej transformacji. Musisz samodzielnie poszukiwać źródeł inspiracji i wiedzy oraz praktykować różne techniki medytacyjne, afirmacyjne lub inne.

ALCHEMIA


Oznacza dosłownie chemię przyrody. Alchemicy szukają pierwotnej zasady („summum materiae“), „kamienia mądrości“, pramacierzy wszystkich pierwiastków. W Polsce znanym alchemikiem był Michał Sędziwój, uczeń Swetonjusza. Częstym gościem w jego pracowni był król Zygmunt III. Alchemicy poszukiwali sposobów na transmutację ołowiu w złoto, lekarstwa na wszelkie choroby i eliksiru nieśmiertelności. Alchemia była uprawiana w starożytności i średniowieczu w różnych kulturach i regionach świata. Alchemia ma tajemniczy i symboliczny charakter. 

Znanych alchemików jest wielu i pochodzą z różnych kultur i epok. Niektórzy z nich to:

Hermes Trismegistus - mityczny twórca alchemii, uważany za posiadacza tajemnej wiedzy przedpotopowej.
Geber - arabski alchemik z VIII wieku, który wprowadził pojęcia siarki i rtęci jako podstawowych składników metali.
Al-Razi - perski lekarz i filozof z IX wieku, który odkrył kwas siarkowy i alkohol.
Ko Hung - chiński alchemik z IV wieku, który poszukiwał eliksiru nieśmiertelności i opisał proces destylacji rtęci.
Awicenna - perski lekarz i filozof z XI wieku, który krytykował ideę transmutacji metali i opracował teorię zachowania masy.
Teofil Prezbiter - benedyktyński mnich z XII wieku, który napisał traktat o metalurgii i sztuce witrażowej.
Albert Wielki - niemiecki filozof i teolog z XIII wieku, który badał właściwości minerałów i metali oraz wprowadził pojęcie arszeniku jako trzeciego pierwiastka metalicznego obok siarki i rtęci.
Roger Bacon - angielski franciszkanin i uczony z XIII wieku, który eksperymentował z prochem strzelniczym i lustrami parabolicznymi oraz propagował metodę empiryczną w nauce.
Paracelsus - szwajcarski lekarz i reformator medycyny z XVI wieku, który odrzucił teorię czterech żywiołów na rzecz trzech podstawowych substancji: soli, siarki i rtęci oraz wprowadził pojęcie chemii jako nauki o lekach.
Isaac Newton - angielski fizyk i matematyk z XVII/XVIII wieku, znany głównie ze swoich prac nad prawami ruchu i grawitacji, ale także zajmujący się intensywnie alchemią w poszukiwaniu kamienia filozoficznego.

Jednym z najsłynniejszych twórców kamienia filozoficznego był francuski alchemik Nicolas Flamel, który żył w XIV wieku i według legendy osiągnął nieśmiertelność dzięki swojemu odkryciu. 
Według legendy Flamel znalazł tajemniczy manuskrypt zapisany w nieznanym języku i symbolami, który zawierał recepturę na kamień filozoficzny. Flamel poświęcił wiele lat na próbę odczytania tekstu i podróżował do Hiszpanii, gdzie spotkał żydowskiego alchemika, który pomógł mu zrozumieć manuskrypt. Flamel twierdził, że udało mu się wytworzyć kamień filozoficzny i eliksir życia wraz ze swoją żoną Perenelle. Ich groby w Paryżu są puste, co sugeruje, że mogli uciec lub przenieść się do innego miejsca.


MAGIA BIAŁA I CZARNA

 MAGIA BIAŁA I CZARNA - Mimo że niektóre czarownice identyfikują się z „białą” lub „czarną” magią, to jednak te określenia, nie do końca są poprawnie używane. Magia u swoich podstaw jest energią, a energia nie jest czarna ani biała, szkodliwa ani pomocna, dopóki wiedźma nie dorzuci swoich trzech groszy i nie zadecyduje o jej ostatecznym kształcie. Mylne jest też nazywanie „białą magią” tego, co wydaje się pozytywne, a „czarną magią” tego, co negatywne. To nawiązuje do Yin i Yang wspomnianego parę definicji niżej. 


WITCHCRAFT


 WITCHCRAFT - Po polsku Czarostwo. 

- Czarostwo jest bardzo zróżnicowanym i złożonym zjawiskiem, które ma wiele aspektów historycznych, kulturowych, religijnych i społecznych. 

- Czarostwo było często przedmiotem polowań i procesów sądowych w Europie i Ameryce od średniowiecza do XVIII wieku.

- Czarostwo jest również związane z archetypem wiedźm, czarownic, czarowników i czarnoksiężników, którzy posiadają magiczne umiejętności i zdolności.

- Czarostwo może być praktykowane przez różne grupy i tradycje, takie jak neopogaństwo, wicca, okultyzm czy satanizm.

Czarostwo nie jest super kolorowe. To nie tylko klimatyczne dynie, kwiatki we włosach i zaklęcia miłosne. Chociaż dynie i kwiaty mogą być świetnym dodatkiem do praktyki. Oczywiście jeśli chcesz możesz chodzić ubrana również w kwiaty. Ale mi chodzi o to, że Czarostwo to uwierzenie że nie ma dobra i zła. Jeśli nadal będziesz dzieliła świat na dobro i zło to nie rozwiniesz się tak jak powinnaś w Czarostwie i będziesz stać w miejscu. Będąc czarownicą musisz wyzbyć się myślenia, że demony są złe, a anioły dobre. Bo te istoty mają taka sama energetykę. W ich wymiarze nie ma dobra i zła. Kolejną rzeczą to trzeba pamiętać, że Czarostwo to nie tylko rzucanie uroków by ktoś mnie polubił, by ktoś przestał mi dokuczać. To nie rzucanie klątw, bo kogoś nie lubisz. 

CZAROSTWO TO PRZEDE WSZYSTKIM PRACA NAD SAMYM SOBĄ. 

Energia znajduje się w nas. Dlatego tak ważna jest medytacja, shadow work, dostrzeżenie jak natura wpływa na nas przez przesilenia i równonoce. Jak dana faza księżyca utula nas do snu. Czarostwo jest trudne, bo początkowym celem jest zaakceptowanie samego siebie, pokochanie samego siebie i uwierzenie, że wszystko jest możliwe. Potem w dalszej pracy wchodzi większa świadomość naszej duchowości, naszego wpływu na wszechświat. Dostrzeżenie, że świat jest kompletnie inny niż nam się wmawia. Gdy już przejdziemy podstawy, będziemy mieć wiedzę i przeczytamy wiele książek zobaczymy wszechświat z innej strony. Zaczniemy myśleć dużo bardziej i szerzej.

Czarostwo to działanie w zgodzie z siłami natury. Jest również sposobem na uczczenie, poznanie i odkrywanie wszelkich istot i form energii istniejących na tej planecie, nawet tych niewidocznych gołym okiem. To droga, która pokazuje, jak poczuć to, co niezbadane i niewidzialne; to nowy sposób spojrzenia na życie. Magia ma niejedno oblicze. Twój kunszt będzie odzwierciedlać to, gdzie żyjesz, twoje przekonania, naturalną intuicję, a także zainteresowania i pasje. Twoja droga nie będzie taka sama jak droga twoich znajomych. Wyobraź sobie, że twoja praktyka jest jak magiczny koktajl, na który jedynie ty masz przepis. Twoja magia nie musi być podobna do magii innych, by działać.

Wszystko o czym tutaj wspomniałam, macie wyjaśnione w kolejnych definicjach.


DOBRO I ZŁO - YIN I YANG


 DOBRO I ZŁO - Po przeczytaniu fragmentu definicji WITCHCRAFT zastanawiacie się pewnie "Jak to nie ma dobra i zła?" To tak samo jak nic nie jest do końca czarne i do końca białe (nawet jeśli upierzesz to w Vizirze).

Czy człowiek może być całkowicie zły lub całkowicie dobry? No nie. To dlaczego Anioły i Demony kategoryzujemy na te dobre i złe? Czy to nie tak jakbyśmy ludzi posegregowali na tych TYLKO dobrych i TYLKO złych? Jeśli teraz nie ogarniasz to spokojnie, jeśli zdobędziesz więcej wiedzy na pewno zrozumiesz. 

Kojarzy mi się tutaj od razu filozofia Yin i Yang.

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni yin ani całkowicie yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a „co się wzniosło - opaść musi”.

2. Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.

3. Tak Yin jak i Yang jest podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi - kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak nie równoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar yin, nadmiar yang, niedostatek yin i niedostatek yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru yin występuje niedostatek yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar yang „wymusza” zmniejszenie się yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji yin może przekształcić się w yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.

6. Część yin znajduje się w yang, a część yang znajduje się w yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona.

Ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy yin i yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie między jednym a drugim nie jest możliwe.

O znaczeniu symbolu yin i yang poczytacie też w zakładce ZNACZENIE SYMBOLI


SHADOW WORK


Po polsku praca z cieniem. The shadow, czyli cień jest on „ciemną stroną” naszej osobowości. Zwykle są to najmniej pożądane elementy, które społeczeństwo odrzuca lub ocenia jako złe. Strony, których nie lubimy i nie chcemy się przyznać, nawet przed sobą. Nasze instynkty, wady i słabości. Strony, które nie są dobre. Przykłady to ból, strach, zazdrość, niepewność, wściekłość, porażkę, brak kontroli, przeciętność, lenistwo, depresję, śmierć, bycie ofiarą, zemstę, egoizm, złamanie, negatywne przekonania, utknięcie, brak wiedzy, rezygnację, brzydota, głupota, smutek i samotność.

Praca z naszym cieniem jest bardzo trudna i czasem brutalna. To bolesne, niewygodne i zawstydzające szok dla systemu, ale nagroda za wejście w swoje najciemniejsze ja jest skarbem cenniejszym dla twojego życia, niż możesz sobie wyobrazić.

Dzięki pracy z cieniem możesz znaleźć pełnię i wolność, odkryć głębszą miłość i współczucie dla siebie i innych oraz pogodzić się ze sobą i wszystkimi wokół ciebie.

Dzięki pracy z cieniem możesz zakończyć ciągłą walkę z samym sobą i znaleźć potężne, transformujące uzdrowienie.

Twoja zdolność do bycia naprawdę żywym wzrasta, a twój wewnętrzny i zewnętrzny świat ulegają radykalnej zmianie.

Celem podróży jest współczucie. - Joseph Campbell

Ta rada odnosi się do wszystkich aspektów życia i trafia w cel w przypadku pracy w cieniu. Jest dziełem jedności, wyzwolenia bezwarunkowej miłości i autentyczności.


UZIEMIANIE, OCZYSZCZANIE I OCHRONA

UZIEMIANIE - Uziemienie łączy nas z ziemią jako podporą oraz nie przebranym źródłem energii. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań magicznych wiedźma uziemia energię, a po ich zakończeniu oddaje ją ziemi, zamykając połączenie i ponownie uziemiając energię. Jeśli zapomnisz o uziemieniu energii po czynieniu magii, będziesz niespokojna, zmęczona, wyczerpana emocjonalnie i bardziej narażona na ataki energetyczne. Jednym ze sposobów na uziemienie jest zjedzenie posiłku.

OCZYSZCZANIE - Jest jedną z najważniejszych rzeczy w praktyce czarostwa. Najpopularniejszym oczyszczaniem siebie jest metoda z jajkiem lub ziołami. Należy oczyszczać nie tylko siebie ale i swoje otoczenie. Swój pokój czy dom często okadzamy ziołami, czy po prostu kadzidłami. Pamiętajcie, aby po oczyszczaniu pomieszczenia, naładować go pozytywną energią, np. ulubionym kadzidłem, czy dźwiękiem. 

Oczywiście nie musimy oczyszczać pomieszczenia tylko okadzając go, możemy również stworzyć mgiełkę z ziół i wody lub oczyszczać pomieszczenie dzwoneczkami lub muzyką, albo słynną miotłą wymieść złą energię wraz z kurzem. 

Ważne jest, aby pomieszczenie oczyścić energetycznie po porządkach fizycznych.

OCHRONA - Każdy czasami czuje się bezbronny w swoim życiu. Właśnie wtedy ważne jest, aby pamiętać, że możesz wzmocnić się dzięki magii. Możesz wybrać strach przed krzywdą dla siebie i negatywnych energii innych lub możesz pokonać ten strach, podejmując działanie. Magia ochronna może zapobiegać pojawianiu się krzywd na twojej drodze lub w kierunku tych, na których ci zależy, nawet jeśli nie znasz źródła. 

Zaklęcia ochronne to potężna forma zaklęć i istnieje wiele różnych powodów, dla których warto je stosować. Te czary mogą być nieco bardziej złożone i wymagać wyższego poziomu koncentracji niż te używane do ataku, ale mogą być bardziej satysfakcjonujące. Jeśli zostaną wykonane prawidłowo, mogą działać, aby zapewnić ci bezpieczeństwo i uniknąć negatywnych energii, co czyni je idealnymi do użycia dla większości praktykujących magię.

Więcej o oczyszczaniu i ochronie tutaj: Jak się chronić i oczyszczać?


OŁTARZ

OŁTARZ - Ołtarze były od dawna używane przez czarownice do różnych celów - najczęściej do magii, medytacji i kultu.  

Budując nowy ołtarz, pierwszym krokiem jest wybranie miejsca - cichego i na uboczu, które nie przyciągnie wielu odwiedzających. Rozważ umieszczenie ołtarza w pobliżu okna. Możesz otworzyć okno podczas zaklęć, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i naturalnego światła. Pozwala to również dymowi na wyjście. Jeśli masz prywatne podwórko, wyjście na zewnątrz również może być dobrym pomysłem, o ile możesz chronić swój ołtarz przed żywiołami i masz trochę prywatności. 

Nigdy nie musisz wydawać mnóstwo pieniędzy na swoje rzemiosło. To kuszące i zabawne, ale moc, która napełnia twoje zaklęcia, pochodzi od ciebie i zawsze istnieją świetne alternatywy dla drogich rzeczy. Na przykład, jeśli jeździsz po okolicy i widzisz wyprzedaż w garażu, zatrzymaj się! Może znajdziesz tam odjechany stolik z lat 70-tych, który byłby idealny na ołtarz. Inną opcją jest przejście do trybu online i wyszukanie wszystkiego o czym marzysz. To tylko dwie z wielu możliwości, które są naprawdę nieograniczone. Myśl kreatywnie! Pomyśl o klimacie swojego ołtarza. Jak go sobie wyobrażasz?


SIGIL

SIGIL - Termin pochodzi od łacińskiego sigillum, co oznacza „pieczęć”. Sam sigil nie przywołuje duchów, ale służy jako fizyczne skupienie, dzięki któremu praktykujący osiąga pożądany stan umysłu. 

Znaki również reprezentują złożone koncepcje lub zawierają całą esencję zaklęcia. Pentagram to najpotężniejsza pieczęć współczesnego czarownictwa. Sigile są również używane jako logo identyfikujące organizacje. Osoba może przyjąć pieczęć, taką jak litera runiczna, aby napisać ją na magicznych narzędziach. Sigile mogą służyć jako amulety, talizmany lub narzędzia medytacyjne.

Sigilami mogą być kształty geometryczne, znaki astrologiczne, symbole alchemiczne, krzyże i znaki związane z bóstwami. Powstają poprzez intuicję, inspirację i medytację.

Sigil jest energetyzowany podczas rytuału z intonowaniem i wizualizacją. Gdy jest naładowany, jest „wysyłany” do wykonania swojej pracy. Medytacja nad sigilem umożliwia dostęp do wszystkiego, co reprezentuje sigil, bez świadomego myślenia o tym.

Możemy stworzyć własny sigil np. który będzie naładowany energią do pracy, abyśmy się motywowali do nauki, czy sportu. Sigil może też pomóc nam przyciągnąć do siebie szczęście i dobrobyt oraz pomóc w byciu lepszym sobą. 

W razie pytań o słowa, których tutaj nie ma, śmiało pytaj w komentarzu lub na naszym discordzie ;)



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz