listopada 09, 2020

DRUIDYZM

Druidyzm – rekonstrukcja praktyk celtyckiej klasy kapłanów bądź neopogańska ścieżka kultu natury, kładąca nacisk na własne poszukiwania. Spotkałam nawet druidów, którzy uważali się za pogański odpowiednik Kościoła Anglikańskiego: instytucji oferującej obchodzenie świąt w grupie i udzielającej ślubów, i nic poza tym. Druidyzm oznacza bardzo rozmaite rzeczy, zależnie od tego, kto się wypowiada. W Polsce można zostać zdalnie członkiem organizacji druidycznych, takich jak OBOD czy ADF.

Co to jest OBOD?

OBOD - The Order of Bards Ovates & Druids - to tajemnicza szkoła, społeczność na całym świecie, która kocha naturę i chce podążać magiczną, duchową drogą, która szanuje i chroni świat przyrody w całym jego pięknie. Członkowie pracują z duchowymi naukami, które łączą inspirację starożytnych druidów i stare historie ze współczesną wiedzą i wglądem w relacje między ludźmi a światem roślin i zwierząt, gwiazd i kamieni. Na ich stronie znajdziesz setki artykułów na temat druidyzmu i wiedzy druidów, duchowości natury, bogów i bogiń, wkładów członków i wiele więcej. 

Co to jest ADF? 

Ár nDraíocht Féin: Druid Fellowship (ADF) to pogański kościół oparty na starożytnych indoeuropejskich tradycjach wyrażonych poprzez publiczny kult, studia i społeczność.

W chwili pisania tego tekstu największą organizacją druidów na świecie jest Zakon Bardów Owatów i Druidów (OBOD), a największą organizacją druidów w Ameryce jest Ar nDraiocht Fein (ADF). Chociaż w amerykańskiej społeczności druidów istnieją dziesiątki innych grup druidów, od niezależnych lokalnych gajów po zakony druidów z międzynarodowym członkostwem, te dwie grupy prawdopodobnie stanowią coś bliskiego większości amerykańskich druidów, którzy w ogóle należą do jakiejkolwiek organizacji.

Różnice zaczynają się od najbardziej podstawowych zagadnień ze wszystkich. ADF to kościół, a jego nauki definiują religię. OBOD jest zakonem inicjacyjnym, a nie kościołem, a jego nauczanie zapewnia ścieżkę duchową zgodną z wieloma różnymi religiami

Wierzenia druidów

Jedną z najbardziej uderzających cech druidyzmu jest stopień, w jakim jest on wolny od dogmatów i dowolnego ustalonego zestawu wierzeń lub praktyk. W ten sposób udaje mu się zaoferować duchową ścieżkę i sposób bycia w świecie, który pozwala uniknąć wielu problemów nietolerancji i sekciarstwa, z którymi borykały się uznane religie.

W druidyzmie nie ma „świętego tekstu” ani odpowiednika Biblii, a wśród druidów nie ma uniwersalnie uzgodnionego zestawu wierzeń. Mimo to istnieje wiele idei i przekonań, które są wspólne dla większości druidów i które pomagają zdefiniować dzisiejszą naturę druidyzmu:

Teologia Śmierć i odrodzenie w innym świecie 

Trzy cele druida żyjącego w świecie 

Sieć życia i iluzja odrębności 

Prawo żniwa

Trochę Historii:

Praktykę druidyzmu zastąpiło chrześcijaństwo w VII wieku i chociaż niewiele wiadomo o tych starożytnych mędrcach, na początku XVIII wieku w Wielkiej Brytanii zaczęły powstawać grupy inspirowane ideą druidów. Podobnie jak nasiona, które pozostawały uśpione przez stulecia, zanim nagle ponownie zakwitły, Druidyzm rozpoczął proces odrodzenia, zapoczątkowany przez uczonych w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, którzy zafascynowali się tym tematem i kontynuowany do dziś przez niewielką, ale szybko rosnącą liczbę ludzi z całego świata. świata, którzy są inspirowani tradycją, rytuałami i naukami, które ewoluowały w ciągu ostatnich dwóch i pół wieku, które czerpią z mitologii i folkloru, którego początki sięgają czasów przedchrześcijańskich.

Druidyzm jest szczególnie atrakcyjny dla ludzi, którzy odczuwają rozczarowanie wieloma konwencjonalnymi praktykami religijnymi i którzy szukają poczucia duchowego połączenia z ziemią oraz ze swoimi przodkami. W dzisiejszym szybko zmieniającym się i zagrożonym dla środowiska świecie szukają oni poczucia zakorzenienia w Czasie i Miejscu oraz poczucia szacunku dla Ziemi.

Więcej informacji o Druidyźmie przeczytacie na stronach:

https://www.adf.org/ oraz https://druidry.org/


Artykuł na podstawie własnego tłumaczenia stron:
https://druidry.org/
https://www.adf.org/about/basics/adf-and-obod.html
https://www.adf.org/
https://druidry.org/druid-way/what-druidry


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz